Noord-Holland heeft meeste stiltegebieden van ons land

Inwoners van de provincie Noord-Holland geven gemiddeld een 8,0 of hoger voor een stiltegebied en 40% van de ondervraagden weet dat zij zich in een stiltegebied bevinden. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek ‘Beleving stiltegebieden in Noord-Holland’. Het stiltebeleid valt onder de Provinciale Milieuverordening (PMV), waarin specifieke milieuregels staan opgenomen en waar de provincie op toeziet. Noord-Holland heeft met 39 gebieden de meeste stiltegebieden van Nederland.

De reden voor dit onderzoek was om de huidige kwaliteit van de stiltegebieden in kaart te brengen. De provincie streeft ernaar om de kwaliteit ‘stilte’ in de betreffende gebieden te waarborgen zoals ook vermeld in het coalitieakkoord.
Het onderzoek heeft afgelopen zomer in 11 van de in totaal 39 stiltegebieden plaatsgevonden. Aan de hand van de uitkomsten van dit onderzoek wordt bepaald of deze gebieden nog steeds kunnen worden gekenmerkt als stiltegebied. Ook wil de provincie weten of ‘stilte’ een belangrijke reden is om het gebied te bezoeken.

Gedeputeerde Tjeerd Talsma: “Het is erg belangrijk dat er voldoende gebieden in Noord-Holland zijn waar iedereen de stilte en rust kan ervaren. Een ‘groene’ omgeving is gunstig voor de gezondheid en een stiltegebied draagt bij aan minder stress. Dat moeten we koesteren.”

De Noord-Hollandse stiltegebieden zijn in de jaren tachtig vastgesteld, destijds een verplichting vanuit het Rijk om relatief rustige gebieden voor de toekomst te behouden.