Nog geen horecaondernemer gevonden voor de ‘Haven’

Het Havenlab is indertijd ingesteld als eerste echte burgerparticipatieproject in Heemstede. Het college heeft de wensen die uit deze groep zijn voortgekomen, verwerkt in een voorlopig voorstel. Uiteraard wil de politiek daar iets van vinden en ook een aantal insprekers. Bij insprekers tijdens de commssievergadering liepen de zorgen uiteen over afval, de locatie van de douche-  en toiletvoorziening, het overnachten op boten in de haven tot aan het toezicht. 

Wethouder Nicole Mulder (GL) kon daar snel op reageren. Voor het afval zijn grote bakken beschikbaar die regelmatig worden geleegd. Het sanitaire blok komt los van het nieuwe appartementengebouw te staan, het toezicht is waarschijnlijk niet nodig omdat bootbezitters zelf de sociale controle bewaken. Blijft het aantal overnachtingen over. Voorgesteld is dat op drie te houden. Daarover waren de meningen verdeeld. Een aantal bewoners wil dat niet. Als je een passantenhaven wilt hebben, moet je de bootpassagiers ook de gelegenheid geven om iets langer in Heemstede te verblijven, was de reactie van de wethouder. Een ander heikel punt was de locatie en het verhuur van bootjes en de rondvaartboot.

De juiste locaties vormen nog een punt van onderzoek. Er is trouwens weinig zicht op een ondernemer die dit op zich wil nemen. De rondvaartboot wil wel een vaste plek hebben, maar wil dan extra maatregelen zoals hekken, zodat de boot er ’s nacht veilig kan blijven liggen. Boeder (CDA) wist te melden dat achter de schouwburg van Haarlem bootjes liggen die je via een app kunt huren zonder dat er een beheerder is. Verrips (GL) putte uit eigen ervaring en weet dat er in haven(tjes) zelden of nooit onrust ontstaat dus toezicht niet nodig is. 

De investering ligt rond €2 miljoen en op de een of andere wijze moet er geld binnenkomen uit de liggelden en verhuur om de exploitatie te dekken. Ook voor de horecavestiging is nog geen ondernemer gevonden. Alle partijen gingen in principe akkoord met het voorlopige plan en wachten op de verdere uitwerking. De wethouder gaat alle argumenten die zijn uitgewisseld verwerken in een definitief stuk. De inrichting zal nog maanden, of zelfs een jaar duren. Na een definitief plan moet er worden aanbesteed en dan volgt de uitvoering. Er wordt overwogen een projectmanager aan te trekken om de voortgang, maar vooral de kosten te beheersen. De commissie Ruimte dringt wel aan op enige spoed. 

Eric van Westerloo