Nog geen geschikte kandidaat gevonden die burgemeesterschap Bloemendaal overneemt

Bloemendaal – Na overleg met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Bloemendaal zal de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeren over het stopzetten van de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester. 

In het overleg is besproken dat de selectie van geschikte kandidaten te beperkt is om de procedure voort te zetten. De vertrouwenscommissie wil meer benoembare kandidaten bij de procedure betrekken om een voordracht te kunnen maken die leidt tot een optimale burgemeesterskeuze. Om dat te bereiken wordt de huidige procedure afgebroken.

Op een later moment zal de raad van Bloemendaal opnieuw de profielschets vaststellen waarmee een nieuwe procedure om tot een kroonbenoemde burgemeester te komen wordt gestart. 

De commissaris van de Koning zal voor de periode na het vertrek van burgemeester Elbert Roest een waarnemer benoemen die aanblijft totdat in de vacature voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester is voorzien.

De termijn van burgemeester Elbert Roest, hier op een archieffoto (de Heemsteder), loopt in het najaar af. Een geschikte opvolger is nog niet gevonden.