Nieuwjaarsreceptie met aandacht voor politiewerk

Burgemeester Marianne Heeremans wilde het graag positief houden, al kon zij niet voorbijgaan aan de vele trieste gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Conflicten en terrorisme komen heel dichtbij. “Onschuldige slachtoffers zijn mensen zo als u en ik.” Lang stond mevrouw Heeremans afgelopen maandagavond tijdens de Nieuwjaarsreceptie stil bij de toestroom van vluchtelingen. Ze stelde vast dat, na een uitnodiging aan de inwoners van Heemstede om mee te denken, onder de noemer ‘Hoe helpt Heemstede’ er gastvrije initiatieven zijn gestart.

De burgemeester stond ook stil bij de politieke en bestuurlijke onrust in de omliggende gemeenten. Dat de Commissaris van de Koning moest ingrijpen in Bloemendaal was een bijzondere stap. Interessant was haar zienswijze dat de omvang van Heemstede juist voordelen biedt. De afstand tot de inwoners is klein en de gemeente kan flexibel opereren. In grote gemeenten wordt dat wel eens anders ervaren, de afkeer van politiek en overheid doet zich daar steeds vaker voor.

De politie staat onder druk, niet alleen binnen de eigen landelijke organisatie, maar ook tijdens de uitvoering van hun werk. Ze worden bedreigd of geschoffeerd. Met de telefoon in de hand wordt hun werk op de voet gevolgd. Hulp verlenen, handhaven en beschermen is hun eerste taak en dat wilde mevrouw Heeremans ook gezegd hebben.