Nieuwe bovengrondse textielcontainers

Sinds 1 januari 2016 is inzameling van textiel toegevoegd aan de dienstverlening van Meerlanden. Het werk wordt uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om hen een kans te geven op deelname aan het arbeidsproces. Zij zullen onder andere handmatig de nieuwe bovengrondse containers legen. Dat lijkt ouderwets maar omdat de inzameling en sortering zorgvuldig gebeurt, wordt een hoge opbrengst verwacht van textiel dat kan worden hergebruikt. Uiteindelijk kan dit leiden tot een verlaging van de afvalstoffenheffing. Deze week zijn de nieuwe bovengrondse containers geplaatst.

Textiel is veel meer dan alleen kleding; ook lakens, dekens, handdoeken, schoeisels, grote lappen stof, gordijnen, knuffels en kapotte kleding mogen in de container. Meerlanden garandeert dat 100% van het ingezamelde textiel nuttig wordt toegepast.

Kwalitatief goede kleding wordt geëxporteerd naar landen in Afrika en Oost-Europa. Het overige textiel is bestemd – gerecycled –  voor nieuwe producten. De afzetkanalen dienen te voldoen aan duurzaamheids- en maatschappelijke criteria; Meerlanden toetst daar ook op.

Containers op de Eikenlaan.