Nieuwe algemeen directeur Provincie

Renée Bergkamp wordt de nieuwe provinciesecretaris en algemeen directeur van de provincie Noord-Holland. Ze treedt op 1 november 2016 bij de provincie in dienst.

Het College van Gedeputeerde Staten heeft mevrouw mr. R.M. Bergkamp benoemd tot provinciesecretaris en algemeen directeur. Renée Bergkamp (1959) is sinds eind 2013 directeur bij de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin). Daarvoor was zij voorzitter van de productschappen Akkerbouw, Diervoeder en Wijn en het hoofdproductschap Akkerbouw. Van 2007 tot 2011 was mevrouw Bergkamp directeur-generaal Ondernemen & Innovatie van het ministerie van Economische Zaken. Eerder was zij directeur-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en directeur bij diverse beleidsdirecties bij het ministerie van Justitie.

Renée Bergkamp heeft internationaal recht gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ze is samenwonend en heeft één dochter.

Bij de provincie Noord-Holland volgt zij mevrouw mr. G.E.A. (Gea) van Craaikamp op, die onlangs is benoemd tot plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.