Nieuw VVD-Netwerk Heemstede & Bloemendaal

De afdelingen Heemstede en Bloemendaal van de VVD zijn onlangs samengegaan in een nieuw lokaal VVD-netwerk Heemstede & Bloemendaal.

Steeds meer mensen en organisaties realiseren zich dat oude structuren niet altijd meer voldoen aan de huidige wensen, zeker in de politiek. Partijen zijn nog te vaak een gesloten bolwerk met vaste leden die eens in de zoveel tijd bij elkaar komen. Dat kan anders, vonden beide afdelingen.

In het VVD Netwerk Heemstede Bloemendaal is iedereen welkom. Op de websites (http://heemstede.vvd.nl/ en http://bloemendaal.vvd.nl/ zullen regelmatig avonden aangekondigd worden zoals een Politiek café, huiskamerbijeenkomsten en discussieavonden rondom een specifiek thema.

Er zullen acties zijn in alle woonkernen om te horen wat mensen bezighoudt, om mensen te vragen mee te denken. Ieder is welkom: lid of geen lid.