Natuur- en Milieuorganisaties sturen Provinciale Staten open brief over Duinpolderweg

Op 6 mei verscheen het VN-rapport van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES). Dit rapport slaat alarm over de achteruitgang van het aantal soorten planten en dieren op aarde als gevolg van menselijke activiteiten, waaronder de aanleg van wegen. Milieudefensie Haarlem, de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, Behoud de Polders Hillegom en Stichting Duinbehoud hebben daarom een open brief gestuurd aan de Provinciale Statenleden van Noord- en Zuid-Holland om te stoppen met het project Duinpolderweg in het belang voor behoud van biodiversiteit in de deze regio.

Milieudefensie Haarlem, de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, Behoud de Polders Hillegom en Stichting Duinbehoud achten de Duinpolderweg (DPW) als een typisch voorbeeld van een weg die mede bijdraagt aan het proces van verlies en uitsterven van planten en dieren op lokaal niveau. De aanleg van het Middenalternatief DPW door de Oosteinderpolder en het gedeelte door de Haarlemmermeer kan volgens de organisaties betekenen dat de standplaats van diersoorten en het broed- en doortrekgebied van vogels zo’n desastreuze impact heeft dat het gebied voor een aantal diersoorten als verloren moet worden beschouwd. Het gaat dan om dieren die op de Rode lijst staan van kwetsbare en bedreigde soorten, zoals bijvoorbeeld de Grutto, Tureluur, Ransuil, Huismus, Rugstreeppad, gewone Dwergvleermuis en Watervleermuis. Alle vleermuizen zijn in het kader van Europese wetgeving beschermd.

Mobiliteitsproblemen dienen volgens de organisaties te worden opgelost met minder schadelijke middelen, zoals openbaar vervoer en fietssnelwegen.

Foto: Grutto (aangeleverd door de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties).