Mozaïeken in ‘De Glip’

De bewonerscommissie van de wijk ‘De Glip’ in Heemstede heeft het initiatief genomen om samen met wijkbewoners zes mozaïekcirkels te gaan ontwerpen maken voor enkele woningen in de Thorbeckelaan. Aanleiding hiervoor is het gereedkomen van de herinrichting van de wijk. De bewonerscommissie vindt dat de Thorbeckelaan een fleurige afsluiting van het project verdient.

Alle bewoners van De Glip worden uitgenodigd om mee te helpen met het ontwerpen en maken van de mozaïekcirkels. Kunstenares Annemarie Sybrandy gaat deze werkzaamheden coördineren.
Op donderdag 17 maart van 10.00 tot 12.00 uur is er een informatieochtend in de Princehof, Glipperweg 57, Heemstede. Annemarie Sybrandy zal daar nadere uitleg geven over het initiatief.

Het mozaïekproject wordt mogelijk gemaakt door samenwerking met Elan Wonen, WIJ Heemstede, Gemeente Heemstede en Zorgcentrum Bosbeek.