‘Mooie haven voor Heemstede met bedrijvigheid’

Op woensdag 14 december konden belangstellenden kennisnemen van de plannen rond de haven van Heemstede. Een groep belanghebbenden, ondernemers en geïnteresseerde burgers hebben in een jaar tijd plannen uitgewerkt om tot een passende invulling van de haven te komen.
Het bedenken van plannen is één, maar het in detail uitwerken is wat anders. Voor de uitwerking is de hulp ingeroepen van Rob Vrolijks. Vrolijks heeft een bedrijf dat adviseert bij de inrichting van havens en andere aan de watersport gerelateerde projecten. Op het oog ziet het er allemaal veelbelovend uit. Er is veel ruimte gecreëerd voor het aanleggen van boten. Een aantal bewoners krijgt een eigen ligplaats. Aan andere oevers is het mogelijk om voor korte of langere tijd aan te meren. De ventweg, parallel aan de Dreef, wordt betrokken bij de haven. Hier moet ruimte komen voor ambulante horeca. In de nieuw te bouwen toren aan de noord-oostzijde van de haven is ook horeca voorzien. Veel aandacht is besteed aan het groen en de uitstraling die de haven op termijn moet krijgen. Een onontgonnen gebied blijft de oostzijde. Hier zijn nu nog bedrijven gevestigd. Dit gebied moet op termijn een upgrade krijgen. De toekomst van de bedrijfslocaties is niet meegenomen in dit plan.
Het is wel eens anders, maar bij dit project hebben de leden onder de werknaam Havenlab eendrachtig samengewerkt met een raadscommissie en ambtenaren. Na een oproep van de gemeente, gedaan in het voorjaar van 2016 reageerden ruim 700 betrokken inwoners. Deze ideeën moesten verwerkt worden om tot een eerste programma van eisen te komen. Dat programma ligt er nu. Over de kosten is nog niet gesproken. Als alle ambities werkelijkheid worden zal het enige tonnen, zo niet een miljoen euro vergen om alle voorzieningen te realiseren. Heemstede krijgt daar dan wel een mooie haven voor terug met bedrijvigheid op en rond het water. Voor passanten is het interessant pleisterplaats om aan te doen op hun vaartochten. In februari 2017 moet er een definitief ontwerp liggen waarover de gemeenteraad zich dan zal uitspreken. Rond de zomer van 2017 kan gestart worden met de uitvoering.
Eric van Westerloo