Met oud oliebollenvet de clubkas spekken

Het is weer oliebollentijd. Voor de zelfbakkers onder u zijn er tips voor wat u met de gebruikte olie moet doen. In deze laatste maand wordt maar liefst 5 miljoen liter frituurolie gebruikt worden om de traditionele lekkernij thuis te maken. Ook bij gourmet, fondue en frituren wordt deze maand veel olie gebruikt. Helaas gooien nog steeds veel mensen de resten weg: bij het restafval (grote hoeveelheden) of in het riool (kleine restjes). Weggooien is zonde: gebruikte oliën en vetten hebben waarde voor het milieu en voor verenigingen. En wegbrengen voor recycling kan dichterbij dan je denkt.

Uit een kwalitatief marktonderzoek blijkt dat sommige mensen niet beseffen dat het goed is gebruikte olie in te leveren voor recycling. Ook blijkt dat ze niet goed weten waar je dat kan doen. Gebruikte oliën en vetten worden vaak gezien als ‘twijfelafval’: net als bij mobieltjes is het soms onduidelijk wat je er na gebruik het beste mee kunt doen. Gevulde flessen blijven daardoor lang in het schuurtje staan waarna ze uiteindelijk bij het restafval terecht komen.

Lever gebruikte oliën en vetten in voor recycling, dan krijgen ze een tweede leven als biodiesel. Wat sommige mensen namelijk ook (nog) niet weten: wie een dieselauto heeft, tankt nu al ongemerkt biodiesel bij de benzinepomp. Zo gebruiken we minder fossiele olie en vermindert de uitstoot van koolstof. Een rekenvoorbeeld: de 4 miljoen oliebollenbakkers thuis leveren samen genoeg biodiesel op om ruim 1000 keer de wereld rond te kunnen rijden, dat is een afstand van ongeveer 45 miljoen kilometer. En dit betreft nog maar slechts 20% van de totale jaarlijkse hoeveelheid oliën en vetten.

Inleverpunten zijn vaak dichtbij! In totaal zijn er 3000 locaties, dit betekent gemiddeld 7 per gemeente. Dit is de top 5 van meest voorkomende locaties: 1. Supermarkten, 2. (Sport)verenigingen, 3. Gemeentelijke milieuwerven, 4. Scholen en 5.     Kinderboerderijen.

Op de centrale website www.vetrecyclehet.nl zijn alle huidige locaties te vinden per postcode.

Mensen geven in het marktonderzoek aan dat ze graag naar hun vereniging toe gaan om gebruikte oliën en vetten in te leveren. Verenigingen krijgen een vergoeding voor oud vet dat ze ingezameld hebben. In totaal kan er jaarlijks voor ruim een miljoen euro uitgekeerd worden als alle gebruikte oliebollenolie ingeleverd zou worden. Met het inleveren ben je dus niet alleen duurzaam bezig, het is ook nog een leuke manier om de clubkas te spekken.

Foto: Lever oud olie in voor recycling.