Mensen met dementie zingen Johannes Passion

Mensen met dementie kunnen best van zich laten horen. Muziek vertrekt het laatst uit het brein. Muziek brengt herinneringen terug. Journalist Erik Zwiers schreef een boek ‘Zolang ik er ben’, waarin zes mensen met dementie hun verhaal vertellen. Met die ervaringen kwam hij op het initiatief om een idee De ‘Stichting Participatie met Dementie’ op te richten. Doel: mensen met dementie de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan culturele activiteiten die zij als zingevend ervaren en die hun persoonlijke identiteit onderschrijven, door mensen met dementie samen met mensen zonder dementie te laten samenwerken. Daarnaast is het een  missie om door middel van culturele evenementen een breed publiek kennis te laten maken met de mogelijkheden die een sociale benadering van dementie met zich meebrengt en de effecten die dit heeft op het welzijn van mensen met dementie.
Het participatiekoor Haarlem waarin mensen met dementie vorig jaar de Passie van Bach zongen en hun verhaal vertellen, was een groot succes. De uitvoering in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem was uitverkocht met lovende reacties. Leiden en Bergen volgden met participatiekoren. Er mogen best tien koren de Johannes Passion gaan zingen. Veel koorleden kennen de Passie al van jongs af aan. De lengte is aangepast, anderhalf uur, de helft van het originele stuk.
Gezongen wordt er met ervaren, soms professionele, project- en koorzangers die als buddy de mensen met dementie begeleiden. Tijdens de concerten worden diverse koren en koralen afgewisseld met passieverhalen van mensen met dementie en hun naasten. Deze verhalen zijn door de mensenzelf geschreven onder begeleiding van bekende schrijvers en journalisten. Dirigent is Felix van den Hombergh. Hij groeide op met Bach, zong als 10-jarige bij de Koorschool. Hij dirigeert vier kamerkoren in Amsterdam en Haarlem en het projectkoor Haarlem023. Het Participatiekoor Haarlem, met leden uit Heemstede, geeft haar uitvoering op Goede Vrijdag 19 april in de Mariakerk aan de Rijksstraatweg in Haarlem, aanvang 19 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via http://www.participatiekoor.nl, het uitbureau of activiteitenbegeleiders van uw zorgorganisatie.

Ton van den Brink

Fotograaf: Marc Nico Remijn