Marieke Reehorn neemt afscheid van ‘Vrienden Groenendaal’

Op 8 november jl. heeft Marieke Reehoorn de voorzittershamer neergelegd van de Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal. Ruim acht jaar lang is zij zeer actief geweest binnen het bestuur van deze vereniging; eerst als secretaris en de laatste jaren als voorzitter.
Van haar hand verscheen het artikel over deze vereniging in het boek ‘Groenendaal, van buitenplaats tot wandelbos’, dat in 2013 verscheen, ter gelegenheid van de 100e verjaardag van het bos.

Natuurlijk blijft Marieke alle verwikkelingen rond haar geliefde wandelbos op de voet volgen, maar het wordt tijd voor nieuw bloed en een frisse blik, vindt ze.
Het bestuur van de vereniging behartigt vanaf de oprichting in 1989 de belangen van de recreanten en het bos, waarbij ook het verantwoord loslopen van honden in het noordelijke deel van het bos aandachtspunt is. Over het beheer van het wandelbos wordt regelmatig overleg gepleegd met de gemeente. Wederzijdse initiatieven en suggesties worden afgewogen en besproken op een coöperatieve basis. Dit alles met als doel een evenwicht te handhaven tussen de belangen van de vrije recreatie en de bescherming van de natuur.

De vereniging is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Heb  je zin om een klein beetje vrije tijd op te offeren voor dit unieke stukje natuur in Kennemerland, neem dan contact op met Trudy Vink (06-13 512237) of Leo van Os (06-46444661). Kijk ook op www.wandelbosgroenendaal.nl