Leukste kindermuseum van Nederland dreigt te verdwijnen

Donderdagmorgen 26 januari zijn de bijna 3000 handtekeningen van de petitie ‘Red het Pieter Vermeulen Museum’ overhandigd aan cultuurwethouder Robert te Beest (Velsen) in zijn hoedanigheid als locoburgemeester. Bij de overhandiging waren gemeenteraadsleden, leden van het aanbevelingscomité ‘Red het PVM’ en vrijwilligers en sympathisanten van het museum aanwezig. Zelfs twee groepen 4, rond 40 kinderen, van de nabij gelegen Franciscusschool, lieten al zingend van hun aanwezigheid blijken. Zij luisterden het geheel op met een lied waarin zij de gemeente nadrukkelijk vroegen: “Wilt u er voor zorgen, dat het blijft voor morgen?”
Piet Paree, de actiecoördinator, gaf in zijn verhaal voorafgaand aan de overhandiging nog eens duidelijk aan, dat de gemeente nu en in de toekomst moet blijven pronken met het Pieter Vermeulen Museum, dat nota bene onlangs werd uitgeroepen tot het leukste kindermuseum van Nederland! “Open de website van de museumjaarkaart en wat staat er vol op de homepage: het Pieter Vermeulen Museum. Koester dus deze parel in Velsen”, aldus Paree. “Het zet Velsen nu vol op de kaart.” Het afgelopen jaar heeft het Pieter Vermeulen Museum meer dan 14.000 bezoekers mogen ontvangen. Deze maand januari, een stille maand in de museumwereld, zijn er meer dan 1000 bezoekers geweest.
De aanwezigen en alle ondertekenaars van de petitie maken zich grote zorgen dat het succesvolle Pieter Vermeulen Museum in zijn huidige opzet, dreigt te verdwijnen in BRAK IJmuiden, inclusief de subsidie.
Locoburgemeester Te Beest gaf in zijn reactie aan dat de gemeente er alles aan zal doen om in een modern BRAK het belang van het Pieter Vermeulen Museum terug te laten komen.

Na afloop gaven vele aanwezigen aan er nog niet gerust op te zijn en de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen.ieter Vermeulen Museum vindt u aan de Driehuizerkerkweg 34 d in Driehuis. Informatie: 0255-536726,

info@pieter-vermeulen-museum.nl
www.pietervermeulenmuseum.nl