12_2018_NK Scholieren - Wineke Onstwedder rechtenvrij

Leren debatteren op school

Vrijdag 30 november kwamen 40 scholen in actie op voorronde 3 van het NK Debatteren voor Scholieren op gastschool het Mendelcollege in Haarlem, waaronder het Atheneum College Hageveld uit Heemstede. Zij behaalde de laatste plek.

Het NK Debatteren voor Scholieren wordt al sinds 1998 georganiseerd door Stichting Nederlands Debat Instituut, een organisatie die speelse debatactiviteiten voor scholen ontwikkelt die ervoor zorgen dat leerlingen nieuwsgierig blijven, overtuigender durven spreken en zorgvuldiger leren luisteren. Naast landelijke kampioenschappen verzorgt de stichting ook nascholing aan docenten, geven zij debattrainingen in de klas en ontwikkelen zij lesmateriaal.

Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Adessium Foundation, het D/M Fonds voor goed spreken en het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Gastlocatie dit jaar is het Mendelcollege in Haarlem. Het Mendelcollege zet jonge mensen aan tot denken, redeneren vanuit verschillende invalshoeken en is een uitgesproken debatschool.

Stellingen

De scholieren bereiden de debatstellingen vooraf voor, maar horen pas vlak voor het debat of zij voor- of tegenstander moeten zijn. Ook volgt er ter plekke een improvisatiestelling om de scholieren nog meer uit te dagen.

De leerlingen debatteren dit jaar onder andere over de volgende voorbereide stellingen:

• Nederland heeft de verantwoordelijkheid om gelijke rechten voor LHBTI’s in andere landen te bevorderen

• Alcoholproducten moeten twee keer zo duur worden

• Iedereen wordt tot zijn 25e verplicht om te stemmen bij alle verkiezingen

• Het zou goed zijn als Nederlandse modellen hooguit 5 kilogram afwijken van het gemiddelde gewicht van hun geslacht* (*improvisatiestelling)

Succesformule

Het is het 21e jaar op rij dat het Nederlands Debat Instituut het kampioenschap organiseert voor havo/vwo-leerlingen uit de bovenbouw. Het is uitgegroeid tot de grootste parlementaire debatcompetitie voor leerlingen in Nederland. Ter voorbereiding op het debattoernooi ontvangen nagenoeg alle scholen een debattraining in de klas. Het NK Debatteren voor Scholieren bestaat uit drie voorrondes en een finale. De eerste twee voorrondes vonden plaats op het Gymnasium Camphusianum, de derde voorronde vindt op 30 november plaats op het Mendelcollege in Haarlem. Per voorronde gaan de 10 beste scholen door naar de finale op Universiteit Utrecht op zaterdag 26 januari 2019. Ook worden na afloop van de drie voorrondes twee wildcards uitgedeeld aan scholen die nét naast een finaleplek grepen: in totaal gaan er 32 scholen door naar de grande finale.