Leerlingenraad Sparrenbosschool weer compleet

Met het verlaten van groep 8 kwamen er twee plaatsen vrij in de Leerlingenraad van de Sparrenbosschool in Bennebroek. Zodoende zijn in september verkiezingen gehouden in groep 5 om de Leerlingenraad weer compleet te maken. Groep 5 bracht hiervoor een bezoek aan het gemeentehuis in Bloemendaal. De kinderen die zich kandidaat hadden gesteld konden hier hun ideeën uitleggen en de vragen beantwoorden van hun medeleerlingen. Het leek een echte raadsvergadering die goed werd geleid door Martine Meuleman. Na afloop vertrokken de kinderen naar school waar intussen een stembureau was ingericht. Met echte stembriefjes konden de kinderen uit groep 5 op hun meest favoriete kandidaat stemmen. Na het tellen van de stemmen kwamen Liza Ontaz en Tom Pruijn met de meeste stemmen uit de bus. Wethouder Nico Heijink kwam speciaal naar school om de nieuwe leden te installeren.
Naast deze twee leden bestaat de Leerlingenraad van de Sparrenbosschool uit Floris, Rosalie (grp. 6); Yannou, Marie (grp 7) en Dirk, Janneke (grp. 8).
Zij vertegenwoordigen alle leerlingen van de school en vergaderen minimaal 6 keer per jaar samen met de schooldirecteur, Noël Minnes, over zaken welke de kinderen aangaan. Zo staat onder meer de herinrichting van het schoolplein en organisatie van gastlessen technieklessen op de agenda.