Lange wachtlijsten voor huurwoningen

Het is moeilijk om op korte termijn in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning binnen de Provincie Noord-Holland. Het nijpende tekort aan betaalbare woningen speelt veel gemeenten parten. Daarnaast worden er te weinig betaalbare woningen gebouwd. Uit een recent onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat er lange wachtlijsten zijn en dat er letterlijk tig jaren overheen gaan voordat een woningzoekende, na inschrijving, in aanmerking komt voor zo’n woning. Schokkend en onacceptabel, achten sommige politieke partijen. De PVV vindt zelfs dat de Provincie de woningmarkt onderuithaalt en diende hierover schriftelijke vragen in bij de Gedeputeerde Staten van de Provincie. Veel wethouders uit de gemeenten luiden tevens de noodklok.

De conclusies uit het onderzoek van RTL Nieuws liegen er niet om. Wachttijden van meer dan 15 en 20 jaar voor een woning. RTL Nieuws stelde een top 10 van gemeenten in Noord-Holland samen met de langste wachttijden: 1) Wormer: 29,4 jaar; 2) Hoofddorp: 23,8 jaar; 3) Amstelveen: 21,8 jaar; 4) Diemen: 21,3 jaar; 5) Assendelft: 19,6 jaar; 6) Nieuw Vennep: 19,1 jaar; 7) Uithoorn: 18,8 jaar; 8) Aalsmeer: 17,8 jaar;  2019  17 9) Purmerend: 17,3 jaar en 10) Koog aan de Zaan: 16,8 jaar.  

Uit een berekening van de Provincie blijkt dat Noord-Holland Noord 23.000 woningen moet bouwen in 2040, maar de gemeenten in deze regio willen echter een stap verder gaan. Niet alleen zijn hun woningbouwplannen goed voor in totaal 29.500 woningen, maar zij willen ook 40.000 extra woningen bouwen. Hard nodig, zeggen de wethouders aangezien de woningmarkt aan alle kanten klem zit. De Provincie wil echter dat gemeenten zich vooral richten op nu bouwen en niet op plannen voor later. 

De PVV maakt zich grote zorgen over de opstelling van de provincie, omdat er een enorm woningtekort geldt in de gehele provincie. Als bijvoorbeeld gekeken wordt naar de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning, dan scoort Noord-Holland, zoals RTL Nieuws belichtte,  slecht.  De Provincie geeft echter aan graag te willen meedenken aan de voorkant over kansrijke plannen, zodat die versneld gerealiseerd kunnen worden. In een enkel geval kunnen plannen geen doorgang vinden vanwege afwegingen die worden gemaakt op basis van de door PS vastgestelde Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV).  

De Provincie acht overigens dat door het onderzoek van RTL Nieuws een vertekend beeld wordt geschetst. Zij stelt dat veel woningzoekenden in de regio Amsterdam een extra inschrijfduur hebben op grond van een overgangsregeling. Dit betreft alle gemeenten die zijn genoemd in het onderzoek. Tot enkele jaren geleden werden woningen toegewezen op basis van twee criteria: inschrijfduur voor starters en woonduur voor doorstromers. Bij de afschaffing van woonduur werd deze volledig omgezet in inschrijfduur. Bij veel doorstromers is de inschrijfduur dus eigenlijk de woonduur: de periode vanaf het moment dat ze in hun huidige woning wonen. Hun ‘zuivere’ inschrijfduur bij verhuring is in werkelijkheid doorgaans (veel) korter. 

Bart Jonker