Landelijk ALS Zorgplatform – een aanspreekpunt in elke provincie

Kevin Wubbels, al zes jaar ALS-patiënt, en verpleegkundige Fleur Snelting zijn samen een bijzonder project gestart: een landelijk ALS Zorgplatform. Kevin zet hiervoor al zijn ALS-ervaring in, Fleur haar zorgachtergrond. Het ALS Zorgplatform wordt een plek waar ALS’ers en zorgverleners elkaar snel en zonder omwegen kunnen vinden. Kevin en Fleur helpen hiermee ALS’ers, familie en naasten in een zware periode in hun leven. Het hoofddoel: handen aan bed of stoel zodra dat nodig is. Om dit te realiseren, komt er in iedere provincie een zorgregisseur als aanspreekpunt en wordt gewerkt aan optimale communicatie met gemeentes. Ook worden er in elke regio contacten gelegd met fysio’s, voedingsconsulenten, artsen, ergotherapeuten, zelfs met uitvaartbegeleiders. ALS-patiënten kunnen deze contacten gebruiken, maar het hoeft niet. Meedenken, verzorgen, ontzorgen, daar draait het om bij dit platform. Dat bespaart kostbare tijd en energie, zeker voor ALS’ers, die beter aan andere zaken kunnen worden besteed.

De site gaat op 26 januari live!

www.alszorgteam.nl