Kopzorgen over extra huizen gemeentegrens

Het zal nog een hele toer worden om de Heemsteedse belangen bij Haarlem over het voetlicht te krijgen. De geplande 2100 woningen/appartementen in de zuidwesthoek van Haarlem geeft Heemstede de nodige kopzorgen. 

Het gebied in de bocht van de Randweg tot aan het Vogelpark is nu groen en deels bezet met volkstuintjes. Er mag worden aangenomen dat er zo’n 5.000 bewoners zullen vestigen in dit gebied. Die bewoners zullen ook aanspraak maken op faciliteiten in Heemstede.

Zo mag verwacht worden dat er veel (fiets)verkeer richting het station gaat. Kinderen zullen Heemsteedse scholen bezoeken. De middenstand kan profiteren, al zal ook dat verkeersdruk geven in Heemstede. Komt al het verkeer door Heemstede en gaan mensen sporten in Heemstede? Op zich kan het positieve effecten hebben, maar ook de nadelen dienen benoemd te worden. Inwoners kunnen meepraten over de ontwikkeling. Het college wil de zorgen onder de aandacht brengen van Haarlem. Aan de commissie Ruimte van 14 februari wordt gevraagd op welke wijze de politiek denkt hoe een en ander het beste verwoord kan worden. Op 19 februari wordt het plan behandeld in de Haarlemse gemeenteraad. Nog voor die datum zal er iets vanuit Heemstede op tafel moeten liggen. Omdat Haarlem zelf niet beschikt over grond in het plangebied worden grondbezitters uitgenodigd om met plannen te komen. Ontwikkelaars willen hun slag slaan en gaan uiteraard voor de hoogste opbrengst en dus de meeste woningen. Dat het veel hoogbouw gaat worden staat wel vast.

Haarlem heeft toegezegd dat zij belanghebbende inwoners van Heemstede zal informeren. Een van de hete hangijzers is het geplande fietspad. Vanuit de Vogelbuurt is er veel weerstand tegen het nu geplande tracé. 

Eric van Westerloo