Klimaatbos planten, scholen en bedrijven kunnen helpen

Er komt een duurzame voorjaarsactiviteit aan: een samenwerking tussen de Stelling2.0 en Stichting MEEGroen om de eerste 3 ha klimaat bos aan te leggen (van 25000 ha) in deze regio. Dit gedeelte zal de komende 10 jaar moeten ontstaan in de regio Amsterdam. Er komen 30.000 boompjes in deze 3 ha, waarvan 15000 gekweekte ‘klimaat adaptieve’ exemplaren en 15000 van inheemse soorten bomen, verzameld uit de terreinen beheerd door Stichting MEErgroen (vooral uit de Haarlemmermeer en Heemstede)

Bedrijven, scholen en/of maatschappelijke organisaties kunnen zich melden om mee te helpen de bomen te planten. Het is de bedoeling hiervan een traditie te maken, waarbij ook de volgende jaren de helft van de bomen via burgerparticipatie verzameld en geplant worden. Welke school of bedrijf bijt het spits af om tussen 4 en 17 april een traditie te starten om elk jaar meer klimaatbos te helpen planten?

In totaal zijn er ongeveer 1500 arbeidsuren extra nodig in deze 2 weken voor het planten.
Het plantgebied ligt ten zuiden van de Geniedijk in Haarlemmermeer, tussen de A4 en de Aalsmeerderweg. Voor gereedschap, een lunch en wat lekkers wordt gezorgd.
Als extra aandacht bestaat de mogelijkheid voor bedrijf, school of wijkraad die deelneemt aan de klus om zich te profileren op het sponsorbord van de Stelling 2.0. Opgave voor deelname via info@stichtingmeergroen.nl of 06-48226490.