‘Klimaat verandert, maar is dat zo erg?’

Speciaal voor de vrijwilligers van Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius vertelde oud NOS-weerman Erwin Kroll op dinsdag 8 december over de klimaatveranderingen. Met de bekende bevlogenheid waarmee Erwin Kroll kijkers jarenlang dag-in-dag-uit via het NOS-journaal op de hoogte stelde van het weer, onderhield hij de vrijwilligers met dezelfde persoonlijke accenten over de veranderingen in het klimaat. De lezing was een traktatie van het museum aan de vrijwilligers als dank voor hun werk.

Hij begon zijn betoog met te melden dat hij eigenlijk vooral vragen had en geen antwoorden. ‘Het klimaat verandert, maar is dat zo erg?’ Na de meteorietinslag van 65 miljoen jaar geleden, stierven de dinosauriërs maar het luidde ook de komst van de zoogdieren in. Die klimaatverandering betekende uitsterven en het gaf ook ruimte voor iets anders. ‘Maar het is de mens die er moeite mee heeft. Diezelfde mens die overgevoelig is voor veranderingen’. Vroeger bewoog de mens beter mee met veranderingen dan vandaag. Waren klimaatveranderingen juist niet de oorzaak van allerlei volksverhuizingen?’

Na zijn ‘vrijelijk nadenken’ informeerde Erwin Kroll de toehoorders over de wetenschappelijke kant van de klimaatverandering, over de temperatuurstijging en de daarmee samenhangende invloed van de mens en over de berekeningen van de KNMI voor de nabije toekomst. Zo zijn er niet alleen negatieve gevolgen voor de toekomst, zoals de stijging van de zeespiegel. Er zijn ook positieve slotsommen te noemen; het groeiseizoen zal eerder in het jaar starten en het aantal recreatiedagen zal toenemen. Maar Erwin Kroll besluit met een afweging; ‘Een ramp wordt nooit veroorzaakt door extreem weer, vulkaanuitbarstingen of stormen maar door de mensen die niet goed zijn voorbereid’.

Ofschoon het beeld dat Erwin Kroll schetste niet altijd rooskleurig was, vertrokken de vrijwilligers met een glimlach huiswaarts. En dat was te danken aan zijn enthousiaste wijze van vertellen.