Jongeren verbonden met het bedrijfsleven

Track the Talent is een project van Bedrijf & Samenleving Haarlem e.o. (B&SHO) en verbindt op inspirerende wijze jongeren van 15-20 jaar met het bedrijfsleven. De kloof tussen deze jongeren en het bedrijfsleven is veel besproken: jongeren kunnen moeilijk een baan, stageplaats of leerwerkplek vinden.

De Paulus Mavo in Haarlem heeft van september t/m november voor de eerste keer deelgenomen aan het project. Met groot succes voor de leerlingen! Gedurende 7 weken hebben deze jongeren een dagdeel in de week bedrijven bezocht en actieve workshops gekregen, onder begeleiding van een projectbegeleider van B&SHO. Alle leerlingen waren super gemotiveerd en geïnteresseerd, zij ontvingen hun certificaat dan ook welverdiend! Deze certificaat werd na een mooi verhaal en discussie over de politiek uitgereikt door wethouder Merijn Snoek uit Haarlem (Jeugd, Onderwijs, Sport).

Ook het Nova College, de Daaf Geluk en de Oost ter Hout school doen mee aan Track the Talent. Dit jaar was short TtT ook weer in trek: 195 leerlingen van het Sterren College deden mee en bezochten in korte tijd ieder een bedrijf.

Voor een impressie kijk op: www.bedrijfensamenleving.nl/trackthetalent

Foto: Marijke Aukema B&SHO – locatie stadhuis raadzaal