Japanse duizendknoop plaagt ook Heemsteedse tuinen

Invasieve exoten maken een snelle agressieve opmars in Nederland. Dit zijn planten en dieren die oorspronkelijk niet hun habitat in Nederland hebben, maar zich in ons land toch weten te handhaven, zich snel voortplanten, daardoor veel schade toebrengen en zelfs de oorspronkelijke flora en fauna verdringen. In de Heemsteder zijn in het verleden enkele van deze invasieve exoten belicht, zoals de Amerikaanse rivierkreeft en recentelijk nog de buxusmot.

Ook de plant Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) overwoekert letterlijk en figuurlijk Nederland, waarvan de situatie toch wel zorgwekkend is. Door de uitzonderlijk agressieve groeikracht en de taaie wortelstokken van deze plant, is die in staat aanzienlijke schade aan te richten aan gebouwen, leidingen en wegen. Daarnaast is de plant zeer moeilijk weg te krijgen als die zich eenmaal ergens geworteld heeft. Zo worden ook de Heemsteedse tuinen veelvuldig geplaagd door deze plant.
Wat moet je nu doen als je een Japanse duizendknoop (zie foto) aantreft in de tuin, hoe bestrijd je deze en voorkom je verdere verspreiding? Op internet is gelukkig veel informatie te vinden die van advies kan dienen. Een goede website die daarover deskundig informeert en adviseert is de website van de universiteit van Wageningen (WUR: Wageningen University and Research): https://www.wur.nl/nl/artikel/Japanse-duizendknoop-Wat-kun-je-eraan-doen.htm.

De belangrijkste adviezen op een rijtje:

  • De plant kan verzwakt worden door de stengels meerdere keren per groeiseizoen af te knippen.
  • Voer de stengels en plantenresten af in een afgesloten vuilniszak in de grijze bak (restafval) dus niet in de groenbak! De kans is anders groot dat de plant zich elders verder verspreidt.
  • Probeer uitlopers heel secuur te verwijderen, zonder dat de wortels achterblijven.
  • Vraag eventueel advies over een (ecologisch) bestrijdingsmiddel aan een tuincentrum of een hovenier. Denk eraan dat chemische bestrijdingsmiddelen ook schadelijk zijn voor ander leven in de tuin, zoals vogels, egels, nuttige insecten etc. en daarom zeker niet de voorkeur genieten.

Sommige Nederlandse gemeenten zetten als natuurlijk wapen op grote terreinen en in bosgebieden met de woekerende Japanse duizendknoop schapen en varkens in, die de plant wegvreten en er ook nog verzot op zijn.

Bart Jonker