Interview met Sinterklaas: “Het komt goed”

Nu Sint Nicolaas toch in Nederland is en Heemstede aandoet is het een mooie gelegenheid de Sint eens te spreken over het Sinterklaasfeest van nu.

Laat u zich wel eens uit het veld slaan door de dingen die om u heen gebeuren?

Ik heb in mijn lange leven al veel meegemaakt. Oorlogen, opstand, dictators die komen en gaan. Ik probeer steeds een handreiking te doen aan alle mensen. Hun afkomst, geloof of overtuiging spelen bij mij niet mee.

Als ik u politiek moet plaatsen, waar bevindt u zich dan?

Dat is gemakkelijk. Ik ben een bisschop van de Katholieke kerk. Christenen, dus ook katholieken, prediken vrede en een goed samengaan tussen alle mensen. In Nederland heb je het CDA en als goed katholiek heeft die partij bij mij een streepje voor. Dat wil niet zeggen dat ik geen andere gedachten heb over bepaalde zaken. Zeker als het gaat om armen of kinderen vind ik dat christenen nog meer voor hen in de bres moeten springen.

Een klein deel van de Nederlanders ergert zich aan de figuur van zwarte Piet. Heeft het u geraakt en in hoeverre heeft u daar begrip voor?

U moet goed begrijpen dat ik een man van de liefde ben. Ik heb moeite met kritiek over iets dat al eeuwen bestaat. Vroeger, ja vroeger was Piet een echte knecht en ik was hun baas. Mijn zwarte mannen worden in verband gebracht met slavernij en onderdrukking. Daar kan je over blijven klagen maar de geschiedenis neemt geen keer.  Dan gaan wij eeuwen terug in die tijd. Nu, in deze huidige tijd, ligt dat allemaal achter ons. Als mensen met een kleurtje zich aan mijn Pieten storen vind ik dat heel jammer.

Maar hebt u wel begrip voor de standpunten van hen die Piet liever in een andere gedaante zien?

Natuurlijk wel. Als men wil, al gaat het om een minderheid, dat ik mijn personeel anders rekruteer heb ik daar geen moeite mee. Toch zijn er veel gekleurde mensen die graag voor Sint Nicolaas willen werken. Net als in de rest van de maatschappij waar blank en zwart laten zien vredig naast elkaar te kunnen werken.

Wat is volgens u de oplossing?

Hoewel het mij natuurlijk direct betreft kan ik best begrijpen dat mensen die nu leven er anders over denken dan een jaar of tien geleden. Piet was altijd een boeman. Hij had een roe en de zak stond altijd open voor de kinderen die niet zo lief waren geweest. Nu is Piet een lieve man die snoep en cadeautjes uitdeelt. Ik kan trouwens niet zonder mijn trouwe hulpjes. Laat iedereen zelf uitmaken of zij de Sint samen met zijn zwarte helpers wil zien of dat ik soms ook Pieten met een iets andere kleur meeneem.

Gaat de discussie over uw personeel niet de verkeerde kant op?

Ja, dat vind ik wel. Al heb ik weinig tijd om alles op Facebook en Twitter te lezen merk ik wel dat de spanning hoog oploopt. Dat is nergens voor nodig want mensen worden beschadigd en mijn verjaardag wil ik met iedereen in vrede kunnen vieren. Ik denk trouwens dat het wel goed gaat komen. Laten voor- en tegenstanders het komende jaar bij zichzelf eens te rade gaan of het allemaal waard om alles maar via de media uit te vechten.

Hoe vond u uw aankomst en ontvangst in Heemstede?

Ik was heel blij met de hartelijke ontvangst en het grote aantal kinderen dat stond te wachten op de boot. Ik voelde mij direct weer helemaal thuis in Heemstede. Ook de Pieten deden enthousiast mee. Hoe ze er ook uitzagen de kinderen hebben genoten en daar doen we het toch voor.

Dank u wel Sint Nicolaas voor dit interview en hartelijk gefeliciteerd met uw verjaardag. (Eric van Westerloo).