Ingezonden: Net als Bloemendaal met een falend bestuur?

Ongeveer 1 ½ jaar geleden sprak de Commissie Ruimte over de overweg Alverna. Ik was een van de insprekers. Ik herinner me nog goed dat Cees Leenders van de VVD in de discussie opmerkte dat de gemeente wellicht al een tijdje had zitten slapen. Inmiddels heeft de RVS met de rechter geconstateerd dat de overweg openbaar is en de gemeente had moeten handhaven. Wethouder Pieter van der Stadt was duidelijk met zijn uitspraak, mede namens het college,  dat de overweg na bepaling door de rechter direct open zou gaan. Heleen Hooij, zijn vervanger, liet opeens een ander geluid horen. Ik neem aan dat dit een vergissing betrof nu de RVS zeer helder is geweest in haar uitspraak. Dit zou ook geen goed bestuur zijn. Recent is met partijen gesproken, maar de grote ontbrekende partij bij dat overleg zijn de tot nu toe volledig genegeerde honderden gebruikers van de overweg. Er is al enige tijd een Actiecomité Overweg Alverna die namens hen kan meepraten. Prorail heeft de spoorwegovergang onrechtmatig gesloten. Dit was juridisch en maatschappelijk verkeerd. Met de nodige consequenties, zoals o.a. schade voor de gebruikers. Prorail moet daarom zo spoedig mogelijk de overgang voor voetgangers en fietsers herstellen en de gemeente moet handhaven. Als Prorail de overweg veiliger wil maken kan zij dat op eigen kosten doen maar zonder onnodig uitstel. Naast de mini AHOB zijn er overigens in andere landen allerlei varianten van een beveiligde overweg voor voetgangers en fietsers zonder toeters en bellen. Ik zie HBB en haar wethouder nu ook positieve signalen afgeven inzake spoedige opening van de overweg. Kortom: 1 + 1 = 3?  Of gaan we in Heemstede nu ook richting ‘Bloemendaalse toestanden’ met kort gedingen en een falend bestuur?

F. Koene, Heemstede.