In gesprek over eenzaamheid

De Bibliotheek Hillegom organiseert op woensdag 22 mei van 19 tot 21 uur in samenwerking met Welzijnskompas Hillegom-Lisse, een Dialoogtafel over eenzaamheid en ontmoeting. Bij een Dialoogtafel komen mensen samen en wisselen in een groep van 8 tot 12 personen ervaringen uit aan de hand van een thema. Dit jaar is het thema ‘Elkaar zien’. Je bent van harte uitgenodigd om met andere organisaties en bewoners van Hillegom in de Bibliotheek Hillegom (Sportlaan 1) in gesprek te gaan over eenzaamheid én ontmoeting. Heb jij ideeën om ontmoeting in jouw omgeving te stimuleren, schuif dan zeker aan. Reserveer een gratis kaartje online via http://www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.


Foto aangeleverd door Bibliotheek Zuid-Kennemerland