“Ik wil graag iets betekenen voor het regionale bedrijfsleven”

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) heeft Anton Bouman benoemd tot regiovoorzitter van het OKB-team in de regio Haarlem. OKB telt landelijk 20 regioteams en biedt met in totaal circa 300 vrijwillig werkende adviseurs steun aan het bedrijfsleven. Zij hebben ervaring op vakgebieden als organisatie en strategie, financiën, HRM, marketing en juridische en commerciële zaken. Bouman was onder meer commercieel directeur van een aantal werkmaatschappijen van KPN. Zijn maatschappelijke betrokkenheid bij de regio Haarlem en bij het bedrijfsleven brachten hem ertoe actief te worden voor het zonder winstoogmerk opererende OKB.

De advisering door OKB heeft betrekking op starters, bedrijfsoverdracht, bedrijfsbegeleiding en faillissementspreventie. Een adviestraject duurt zes maanden en voor die begeleiding wordt aan ondernemers een donatie van minimaal 150 euro gevraagd.

Anton Bouman werkte ruim 40 jaar voor KPN en was daar mede verantwoordelijk voor de zakelijke markt in Noord-Holland. In 2014 nam hij afscheid van KPN. Hij is sinds 2011 voorzitter van Stichting Haarlem Lichtstad en beschikt zowel binnen als buiten Haarlem over een groot netwerk.

Over zijn motivatie om zich in te zetten voor OKB Haarlem zegt Bouman: “Ik wil graag iets betekenen voor het regionale bedrijfsleven en vind OKB een prima manier om daar inhoud aan te geven. De praktijk wijst uit dat het vooral kleinere bedrijven met maximaal 10 personeelsleden zijn die voor advies bij OKB aankloppen. Dankzij de belangeloze inzet van onze adviseurs is de financiële drempel heel laag.” En, zo bleek in 2015 uit onderzoek, het maatschappelijk en financieel rendement erg hoog. Zo kwam alleen al de maatschappelijke besparing als gevolg van de OKB-begeleiding bij faillissementspreventie landelijk uit op ruim 200 miljoen euro per jaar.

Het OKB-team Haarlem bestrijkt een breed gebied waaronder ook de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Velsen. Er zijn op het moment tien belangeloos en onafhankelijk werkende adviseurs inzetbaar. Dat moeten er, zegt Bouman, de komende tijd meer worden: “Onze ambitie is om zowel het aantal adviestrajecten als het aantal adviseurs geleidelijk aan te verhogen zodat steeds meer ondernemers hun voordeel met OKB kunnen doen. Dus wie advies wil hebben of géven, kan zich bij mij melden.”

Eén van zijn speerpunten is het verstevigen van de contacten met de gemeenten in zijn regio zodat die mkb-ondernemers die ondersteuning nodig hebben makkelijk(er) naar OKB door kunnen verwijzen.

OKB wordt financieel gesteund door onder meer het ministerie van Economische Zaken, diverse gemeenten en provincies, Rabobank Nederland en werkgeversorganisatie VNO-NCW.