Ideeën voor Manpadslaangebied gezocht

De gemeente wil het Manpadslaangebied opnieuw inrichten, graag groen(er) en voor iedereen toegankelijk. Hierbij hoort de gemeente graag welke ideeën inwoners hebben voor dit gebied. Of wat zij missen in Heemstede en waarvoor het Manpadslaangebied misschien een oplossing kan bieden. In de afgelopen jaren zijn al opties verkend. Nu wordt ruimte geboden aan compleet nieuwe, inspirerende ideeën voor dit bijzondere stukje Heemstede.

Het indienen van een idee kan op alle mogelijke manieren: een schets, een verhaal, een collage, een gedicht… Enige randvoorwaarde is dat het idee digitaal wordt aangeleverd via www.heemstede.nl/manpadslaangebied.
Het doorgeven van een idee kan tot en met 12 februari.
Alle ideeën worden gebundeld en gepresenteerd aan de gemeenteraad. De raad hoort graag wat voor inwoners de ideale invulling is. Zodat deze ideeën de raadsleden kunnen inspireren!

Na het inzamelen van alle ideeën wordt een groen ‘casco’ voor het hele Manpadslaangebied gemaakt. Dit ontwerp geeft de groene kwaliteiten weer waar de gemeente naar streeft. Vervolgens wordt dit groene casco uitgewerkt naar de mogelijke inrichtingen, mede op basis van de ingekomen ideeën en van wat financieel haalbaar is. Deze plannen worden vervolgens weer aan alle betrokkenen en belangstellenden voorgelegd. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de definitieve inrichting.

Het Manpadslaangebied heeft een bijzondere ligging: tussen de Leidsevaart, Herenweg en Rivierenwijk, én tussen de landgoederen Huis te Manpad en Groenendaal. Het grenst aan open weide- en natuurgebied. Bovendien ligt het gebied tussen twee eeuwenoude strandwallen. Het is één van de weinige plaatsen in de regio waar de openheid en het hoogteverschil nog te ervaren zijn.
In het gebied liggen nu woningen, volkstuinen, bedrijven, kassen en akkers.
De gemeente ziet veel kansen voor het gebied. Vooral met nieuwe natuur die aansluit op de omliggende gebieden. Dit maakt het gebied ook aantrekkelijk voor recreatie waar inwoners van Heemstede weer gebruik van kunnen maken. Bovendien kan het gebied beter ingericht worden waardoor het meer als een eenheid ervaren wordt. Kortom: de gemeente wil komen tot een groen en openbaar toegankelijk Manpadslaangebied.