Huurwoningzoekenden nu toegang tot veel groter gebied

Met ingang van 27 november 2018 bieden de woningcorporaties in Beverwijk, Velsen en Zuid-Kennemerland (Brederode Wonen, De Key, Elan Wonen, Pré Wonen, Velison Wonen, Ymere, Woningbedrijf Velsen en Woonzorg Nederland) hun woningen aan via één website: www.mijnwoonservice.nl.

Het is nu al zo dat iedereen zelf kan kiezen in welke gemeente hij wil wonen. In de praktijk kan dat betekenen dat er meerdere inschrijvingen nodig zijn. Voor woningzoekenden is dat onoverzichtelijk. Ook brengt het extra kosten met zich mee. Nu de corporaties kiezen voor één systeem, krijgen de woningzoekenden voor één bedrag toegang tot de huurwoningen in een veel groter gebied.

Verschillen per regio

De corporaties voegen de verschillende systemen samen. Daarom is de overgang niet voor elke woningzoekende gelijk. Voor de woningzoekenden die ingeschreven staan bij WonenInVelsen en Pré Wonen Beverwijk/Heemskerk betekent het een overstap naar mijnwoonservice.nl. Zij worden persoonlijk geïnformeerd over welke stappen zij moeten zetten om met behoud van inschrijfduur of duur van de langstlopende optie over te gaan naar het nieuwe systeem. Voor de woningzoekenden die staan ingeschreven bij mijnwoonservice.nl verandert er niets. Natuurlijk ontvangen ook zij persoonlijk informatie over de aansluiting van Beverwijk en Velsen.

Beeld: Het Noordzeekanaal. Precies het midden tussen de diverse gebieden waar woningzoekenden nu een huis kunnen zoeken.

Foto: Dirk van Reijendam (Noordersluis)