Huub Oosterhuis te gast in Dorpskerk Bloemendaal

Op zondagmiddag 24 januari, 16.00 uur, is Huub Oosterhuis, dichter en theoloog, de gast van Areopagus Bloemendaal. In de Dorpskerk van Bloemendaal spreekt Ad van Nieuwpoort met hem over zijn gedrevenheid en de ‘andere wereld’. Toegang wordt niet geheven; welkom is uw gift.

De invloed die Oosterhuis heeft gehad op de liturgievernieuwing kan niet overschat worden. Maar hij is veel meer dan dat. In talloze dichtbundels toont hij zich een groot dichter en taalkunstenaar. Zijn liederen en essays, in diverse talen vertaald, getuigen van een grote maatschappelijke betrokkenheid en een vernieuwende aandacht voor de joodse Bijbel.
Marc van Dijk schetst Huub Oosterhuis in zijn biografie ‘De paus van Amsterdam’ (2013) als een echte ‘Macher’. Hij is niet alleen dichter maar ook een charismatisch spreker, een idealistisch visionair en oprichter van diverse debatcentra in Amsterdam. De Nieuwe Liefde is nu het huis waarin zijn werk gestalte krijgt in culturele debatten en tal van lezingen. Maar ook is de Amsterdamse Ekklesia (nu weer in de Rode Hoed) een inspiratie voor vele zinzoekers in Nederland en daarbuiten. Een boeiende persoonlijkheid die landelijke bekendheid kreeg door zijn imponerende verhaal bij de begrafenis van zijn goede vriend Prins Claus in oktober 2002.

Areopagus is een cultureel/maatschappelijk platform voor verdieping, bezieling en verstrooiing en wil graag voorwaarden scheppen voor een vrij en offline gesprek met beslissers en opinieleiders en zoeken naar waar het ‘ooit allemaal om begonnen is’.

Foto: Bonnita Postma.