Huis-aan-huisbladen gelezen en gewaardeerd

Huis-aan-huisbladen veel gelezen en gewaardeerd volgens NIPO

Heemstede – Het NIPO deed een onderzoek naar de ‘gratis huis-aan-huisbladen, kwaliteit en bereik’.  De Heemsteder is zo’n gratis huis-aan-huis-blad. Het onderzoek vergeleek de kwaliteit en het bereik van de huis-aan-huisbladen met andere media zoals de landelijke dagbladen, regionale nieuwsbladen , radio/televisiebladen en tijdschriften. Het NIPO-onderzoeksrapport met conclusies werd onlangs gepresenteerd.  Er werd onder meer gekeken naar het lezersprofiel, de reclamebeleving, het bereik, het leesgedrag en de leesduur.

Sommige mensen noemen het huis-aan-huisblad in de volksmond het ‘sufferdje’, dat eigenlijk een spotnaam is. Onterecht eigenlijk. Uit dit NIPO-onderzoek blijkt juist dat een huis-aan-huisblad allesbehalve ‘suf’ is, maar zeer gewaardeerd wordt door de lezer en het een eigen vaste plaats in het Nederlandse medialandschap heeft. Het huis-aan-huisblad wordt niet ter vervanging gelezen voor een dagblad, tijdschrift of radio/televisieblad.

Het profiel van de lezer van huis-aan-huisblad wijkt nauwelijks af van de gemiddelde Nederlander, gezien leeftijd, sociale klasse , gezinsgrootte of opleidingsniveau. Het bereikt hierdoor een grote groep die een goede afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking. Qua bereik doet het huis-aan-huisblad het uitstekend, dat vergelijkbaar is met het bereik van de betaalde en gratis dagbladen. Van de Nederlandse bevolking leest 76% een gratis huis-aan-huisblad, een aanzienlijk bereik. Het huis-aan-huisblad biedt daarom een uitstekend podium voor reclame, waarmee dus veel mensen worden bereikt qua lezersprofiel, maar tevens  qua aantal en spreiding (huis-aan-huis).

Het is echter een misvatting, dat huis-aan-huisbladen alleen gelezen worden voor de advertenties. Het onderzoek concludeerde dat maar liefst 88% van de lezers naast de advertenties ook artikelen leest en verwacht. Juist deze combinatie zorgt daarom voor een gunstig reclame-effect. Tezamen met het bereik is een huis-aan-huisblad  daarom voor afnemers een logische keuze om te adverteren. Het huis-aan-huisblad is vormt hiermee een volwaardige en laagdrempelige concurrent voor andere media en het wordt door afnemers vaker ingezet.

Gemiddeld worden 16 minuten aan het lezen van het huis-aan-huisblad besteed. Een goede score ten opzichte van een dagblad, waaraan 33 minuten aan leesduur worden gespendeerd. Daarbij moet worden aangetekend dat een huis-aan-huisblad vaak dunner is dan een dagblad.

Bart Jonker