Missing image

Hoge energierekening voor inwoners Heemstede

Inwoners van de gemeente Heemstede betalen flink voor hun gas en stroom, zo blijkt uit gegevens van Rijkswaterstaat en de Klimaatmonitor. Een gemiddeld huishouden in Heemstede maakte in 2017 maandelijks ruim €134 over aan de energieleverancier. In 2019 loopt dit op tot liefst €174. Dat is fors meer dan de landelijke gemiddelde energierekening van €165,-.

De hoge energierekening komt tot stand door een relatief hoog energieverbruik. Een gemiddeld gezin in Heemstede stookt jaarlijks 1640 M3 gas en verbruikt 2990 kWh stroom. Het gemiddelde verbruik in Nederland ligt op 1240 M3 gas en 2860 kWh stroom per huishouden. Het relatief hoge energieverbruik in Heemstede kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan de aanwezigheid van grotere woningen, grotere huishoudens en een relatief laag gebruik van duurzame energiebronnen zoals warmtepompen en zonnepanelen, zo stelt www.energiehunter.nl.

Hoewel de energierekening van gezinnen in Heemstede flink is gedaald tussen 2010 tot 2017 (van €2017 naar €1613) gaan we de komende jaren weer fors meer betalen voor gas en stroom. De gemiddelde energiekosten stijgen in 2019 naar ruim €174 per maand, een stijging van ruim 30% ten opzichte van 2017. Deze prijsstijging wordt veroorzaakt door hogere belastingen op energie, en doordat energieleveranciers meer rekenen voor levering van gas en stroom.

Inwoners in Heemstede maken steeds meer gebruik van duurzame energie. Op dit moment zijn er 667 geregistreerde zonnepanelen installaties in de gemeente. Dat is een flinke toename ten opzichte van 2010, toen er nog maar 122 woningen met zonnepanelen waren geregistreerd. Mede door subsidies en de gunstige salderingsregeling wordt verwacht dat het aantal installaties verder zal toenemen.