Hoe kijken kunstenaars naar de stad?

Hoe kijken we naar of denken we over Haarlem? In beeld gebracht komen er verrassende antwoorden op die vraag.

In een uniek samenwerkingsproject komen dertig kunstenaars met hun eigen visie op Haarlem. Op initiatief van de kunstenaarsvereniging ‘Kunst Zij Ons Doel’ (KZOD, van De Waag aan het Spaarne) kwam een samenwerking tot stand met het Grafisch Atelier Haarlem.
KZOD dateert al van 1821 en is daarmee één van de oudste kunstenaarsverenigingen van ons land. Het Grafisch Atelier Haarlem opende pas een jaar geleden, in 2016, zijn deuren in het kunstenaarscentrum het ‘Hoofdkantoor’ in de Waarderpolder. De oudste en de jongste loot aan de stam van artistieke organisaties vinden elkaar in een gedeeld thema. En dat mondt uit in een gezamenlijke expositie in de Kloostergangen van het stadhuis van Haarlem. Oók een symbolische plek voor de stad en de inwoners. Met dit initiatief wordt een eeuwenoude Haarlemse traditie op het terrein van grafiek en drukwerk weer terecht onderstreept. Waren de oude technieken en de prachtige persen vooral ambachtelijk, in combinatie met nieuwe en digitale middelen zijn ze tegelijkertijd weer helemaal modern. Het Grafisch Atelier is daarmee een nieuw sieraad voor de stad, met vertrouwde wortels uit het verleden.

Hoe kijken die kunstenaars naar de stad, of hoe denken zij een denkbeeldige uitdrukking te kunnen geven aan hun gevoel over die woonplaats? In een aantal gevallen bleek daarbij een kruisbestuiving mogelijk tussen beide organisaties. Het werk van Connie Vlasveld:  “Ja ik wil”, is een grafisch vormgegeven beeld van een huwelijksceremonie dat ook symbool  staat voor die samenwerking.
De idyllisch mooie straatjes van de Haarlemse binnenstad van Anna Fokkema contrasteren met de gestileerde flats van Schalkwijk van Aureen Harthoorn. Is de door muggen geplaagde knappe Haarlemse manlijke ‘mug’, van Anaz Jacob, dezelfde als die waarvan Linda van Bruggen ons een inkijkje in de hersenen geeft?
De actualiteit wordt ook niet geschuwd: er is een indirect pleidooi van Rob de Wilde om weer te kunnen scheuren op Zandvoort en Ellen Wolff toont haar borstbeeld van de reus Cajanus, die ook elders in Haarlem uit de vergetelheid werd gerukt.

Haarlem en de Haarlemmers, op veel manieren dus kunstzinnig verbeeld in het stadhuis van Haarlem.Uit een veelheid van werk werd de tentoonstelling op verzoek van KZOD samengesteld door  Michèle Baudet, die onder meer haar sporen verdiend heeft als organisator en curator bij het samenstellen van spraakmakende tentoonstellingen.

Op vrijdag 7 april is de tentoonstelling door de Haarlemse burgemeester Jos Wienen feestelijk geopend in de Kloostergangen van het stadhuis Haarlem (Grote markt 2). De tentoonstelling is tot en met vrijdag 12 mei te bezichtigen. Geopend tijdens werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Zie verder: www.kzod.nl en www.facebook.com

Werk van Anna Fokkema.