Hoe beroemd was componist Sweelinck?

Heemstede – Willem Jan Cevaal, musicoloog en organist durft te zeggen: “Componist Jan Pieterszoon Sweelinck is vier eeuwen na zijn dood nog springlevend.”

Er zijn straten en pleinen naar hem vernoemd, ook in Heemstede. Jarenlang sierde zijn beeltenis het bankbiljet van 25 gulden. Tijdgenoten noemden hem een ‘Prince der Musijcken’ en gaven hem de bijnaam ‘Orpheus van Amsterdam’. In zijn tijd was Sweelinck een begrip, door kenners wordt hij beschouwd als een van de belangrijkste Nederlandse componisten. Zijn koorzettingen van alle 150 Geneefse psalmen hebben daar in belangrijke mate aan bijgedragen. Het zijn echte vocale juweeltjes. Sweelinck schreef ze overigens niet voor de kerk, daar mochten de psalmen zo vlak na de Reformatie alleen eenstemmig en zonder begeleiding van het orgel worden gezongen. Waarom is Sweelinck tegenwoordig bij het grote publiek relatief onbekend? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord tijdens de lezing die op dinsdag 21 september in de Pauwehof Heemstede wordt gehouden. Vanzelfsprekend ontbreekt Sweelincks muziek daarbij niet. Naast opnames vanaf cd zal Willem Jan Cevaal zijn verhaal muzikaal illustreren op het orgel van de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein te Heemstede.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom vanaf 20.00 uur in de Pauwehof, Achterweg 19 te Heemstede. Vanwege de coronamaatregelen graag opgeven via amourikloos@gmail.com. Of via 061236323.

Foto: Sweelinck op het bankbiljet van 25 gulden. Foto aangeleverd.