Veldbloemen verwoest door rijplaten

In de gemeente Haarlemmermeer is er sinds enige tijd discussie over het maaibeleid. Er wordt minder gemaaid, waardoor bloemen (en bij behorende fauna) meer kans tot groei krijgen. Niet ieder is er blij mee.

Natuurororganisaties hebben er minder moeite mee dat er minder gemaaid wordt. Dat komt de biodiversiteit ten goede, als je het goed doet. Wil je niet alleen bezuinigen, maar echt wat doen aan de biodiversiteit dan lijkt het stichting MEERgroen een goed idee eens naar de klaprozen- en orchideeënvelden te kijken die in 2007 en 2008 door de wijkraad samen met de Heimanshof (sinds 2011 onder beheer van Stichting MEERgroen) zijn aangelegd aan beide zijden van de Ytocht tussen het Haarlemmermeerse Bos en het huidige Willem Alexander zwembad. Het gaat om totaal 20 vakken van samen 2.5 ha.

Reeds 10 jaar houden natuurorganisaties de vinger aan de pols om te zorgen dat het gewas elk jaar weer een lust voor het oog wordt, en tegelijkertijd een schuilplaats en voedselbron is voor vele insecten en dieren. Dat vereist elk jaar dat er gewacht wordt met hooien tot het zaad rijp is en gevallen en dat daarna de grond weer rul gefreesd wordt zodat de akkerkruiden kans hebben om weer te kiemen. Dat gaat nu al 10 jaar goed, waarbij MEERgroen om de 5-7 jaar uit eigen middelen sommige stukken bij zaait.

Wat ook nodig is, is om ‘plaagplanten’ zoals distels en zuring terug te dringen. Anders nemen die het beeld over en zaaien zich zover al de wind hun zaad mee neemt uit. Dat werk gebeurt elk jaar in juni als de grootste bloei voor bij is: in 2010 was het een bijna onoverzienbare berg van 30 m3, en jaar op jaar heeft MEERgroen die berg verkleind zodat er dit jaar slechts 1 m3 vrijkwam! Helaas moet worden geconstateerd dat niemand uit de omliggende wijken bereid is geweest om hier al die jaren aan mee te werken. Nu wordt gebruikgemaakt van stagiaires uit Heemstede, een bedrijf uit Amsterdam en de leden van MEERgroen.

Het resultaat is er wel naar: de paarse rietorchissen staan er met circa 10.000 stuks goed bij, de gele ratelaars met honderdduizenden en de pastelkleurige moeraswespenorchissen inmiddels ook tussen de 50.000 en 100.000. Een lust voor oog is het zeer zeldzame spiegelklokje. Vooral op de voedselarme stukken: Wie van wilde planten houdt moet zeker in Haarlemmermeer gaan kijken

Jammer vindt MEERgroen het wel dat er zonder enig voorafgaand contact door aannemers die een hoogspannings-kabel aan het aanleggen zijn 6 van de 20 vakken volledig verwoest zijn met ijzeren rijplaten en grote machines. Zal de schade te herstellen zijn? Nu de bloemen midden in de bloei verwoest zijn voor ze zaad hebben kunnen maken, gebeurt dat niet meer uit zichzelf. Er moet weer gefreesd en bij gezaaid worden.