Grontmij komt met goedkopere oplossing beveiligde overgang bij Alverna

Grontmij heeft n.a.v. de uitspraak van de Raad van State een onderzoek gedaan naar beveiligingsoplossingen voor de spoorwegovergang bij het Laantje van Alverna en Leyduin. Grontmij doet een voorstel voor een overwegbeveiliging voor ca. 3 ton met hergebruik van materialen. Dat is voor ongeveer de helft van de kosten dan die ProRail noemt (6 ton). Dit laten Wandelnet en Fietsersbond weten in een persbericht.

Grontmij noemt mogelijkheden om geluidshinder ten gunste van de overwegbeveiliging te beperken. ProRail biedt bijvoorbeeld mogelijkheden om een bel te installeren die automatisch het (eigen) geluidsniveau regelt. Ook zijn er overweginstallaties zonder doorluidende bel in gebruik.

Daarnaast adviseert Grontmij om te onderzoeken of een dispensatie voor een vereenvoudigde AHOB-installatie haalbaar is. Een AHOB zonder bellen is mogelijk, aangezien het hier uitsluitend voetgangers en fietsers betreft.

Grontmij is ook bezig met een onderzoek naar het ontwikkelen van innovatieve beveiligingssystemen. Gezien de benodigde doorlooptijden van ontwikkeling en vrijgave, ziet Grontmij de ontwikkeling van een ‘stand alone overweg-beveiliging’ niet als snelle oplossing voor de problematiek rond overweg Laan van Alverna, maar wel als mogelijke oplossing voor de beveiliging van de overweg Leyduin.

Wandelnet en Fietsersbond zijn blij met dit voorstel van marktpartij Grontmij Rail. Wandelnet en Fietsersbond zijn al meer dan 2 jaar op zoek naar goedkope, innovatieve en omgevingsvriendelijke overwegoplossingen. Op donderdag 28 januari om 20 uur is er raadsvergadering in Heemstede. Overweg Alverna staat op de agenda.