Groenendaalse bos wordt steeds natuurlijker

Door een andere wijze van beheer is het Groenendaalse bos de laatste jaren natuurlijker geworden, wat goed is te zien. Op nieuw aangelegde open plekken heeft het zonlicht vrij spel en is de variatie in planten en daarmee ook dieren flink toegenomen. Resten uit de rijke geschiedenis van de landgoederen Groenendaal en Meer en Berg zijn op het terrein nog terug te vinden. Bekijk het ecologisch beheer met eigen ogen op dinsdag 6 juni tijdens een avondwandeling georganiseerd door IVN Zuid-Kennemerland en de gemeente Heemstede.

Afgebroken takken blijven liggen waardoor voedingsstoffen bewaard blijven voor het bos. Planten en dieren profiteren hiervan. In de aangelegde takkenrillen vinden vogels en zoogdieren een schuilplaats en een plek om te rusten. Voor insecten de ideale plek om te overwinteren. Muizen, wezels, roodborst en heggemus bouwen er hun nesten. Wie het leuk vindt om te kijken naar planten en dieren en geïnteresseerd is in de mooie nieuwe natuur van Groenendaal is welkom met deze IVN-excursie mee te gaan. Aanmelden is niet nodig.

Aanvang is 19.00 uur bij het informatiebord op de parkeerplaats van restaurant Groenendaal. Informatie bij Wim Swinkels, 023-5293302. Of op www.ivn.nl