Groei & Bloei Zuid-Kennemerland bestaat 140 jaar

Regio – Groei & Bloei Zuid-Kennemerland begon 140 jaar geleden als een vereniging van en voor landgoedeigenaren en hun tuinbazen. Tuinbazen waren mensen die op de landgoederen leidinggaven aan een ploeg van tuinlieden. Mensen die meerdere tuinlieden in vaste dienst hebben voor hun eigen tuin bestaan er in onze regio niet meer. Groei & Bloei Zuid-Kennemerland heeft ze in elk geval niet meer als lid.
Er is in de afgelopen 140 jaar veel veranderd, en de vereniging is mee veranderd.

Toen de vereniging pas was opgericht, hield ze zich onder meer bezig met het tuinbouwonderwijs. Ze stond aan de wieg van de Zocherschool, die vroeger op Elswout zat.

Het onderwijs op school is overgenomen door de colleges. Maar de vereniging organiseert wel verschillende cursussen, workshops en lezingen over tuinieren, het snoeien van planten, het kweken en zaaien, enzovoort. Zo doet ze dus nog steeds een beetje wat ze vroeger deed, maar dan in een andere vorm en voor een andere doelgroep.
Ook anderszins is Groei & Bloei al lang maatschappelijk betrokken.

Groei & Bloei organiseerde in 1916 de eerste Boomplantdag, nu Boomfeestdag geheten.

Ook introduceerde Groei & Bloei in Nederland moederdag. Dat bestond 100 jaar geleden nog niet. Sinds een paar jaar organiseert Groei & Bloei elk jaar de actie tegel eruit, plant erin.

In het kader van hun lustrum gaf Groei & Bloei Zuid-Kennemerland op 5 november op Beeckestijn een grote hoeveelheid biologische narcis Thalia-bollen weg.

Op de foto (aangeleverd) voorzitter Jan Brouwer (L) van Groei & Bloei Zuid-Kennemerland die de bollen geeft aan Kees de Man, coördinator van de groep vrijwilligers.