Gemeente gebruikt per abuis verouderd adressenbestand

Vorige week heeft gemeente Heemstede een brief verstuurd aan alle 65- tot 75-jarigen die zelfstandig wonen in Heemstede. Het betreft een uitnodigingsbrief voor deelname aan een activiteit begin maart van stichting SportSupport. 

Voor deze mailing is per abuis een verouderd adressenbestand gebruikt. Hierdoor is deze brief helaas ook verstuurd aan een aantal overleden inwoners. De gemeente betreurt dit zeer en beseft dat dit voor de betrokken nabestaanden bijzonder pijnlijk is. 

De gemeente neemt met alle nabestaanden persoonlijk contact op om excuses te maken. Onderzocht wordt hoe deze fout heeft kunnen plaatsvinden.