Gemeente gaat overlast ‘fatbikers’ aanpakken

Bloemendaal – In Bloemendaal, Heemstede en omliggende gemeenten zorgt een groep van wisselende jongeren voor overlast en incidenten. Er vinden voorvallen plaats die vaak niet bij de politie gemeld worden, maar wel voor onrust en een gevoel van onveiligheid zorgen in de leefgebieden. Vaak maken deze jongeren gebruik van ‘fatbikes’. Er zijn meerdere groepen actief waarbij het met name gaat om jongeren uit IJmond-gemeenten en Haarlem. Uit onderzoek blijkt ook de betrokkenheid van jongeren uit Bloemendaal. Uiteraard vindt regionaal overleg plaats tussen betrokken gemeenten. 

Het college van B&W neemt dit zeer serieus en onderneemt concrete acties, waarbij de focus ligt  op overlastgevers en slachtoffers uit de dorpen. Naast de juridische stappen die de politie onderneemt, gaan B&W in gesprek met de ouders van deze jongeren en de jongeren zelf. Vanzelfsprekend is er aandacht voor de slachtoffers en hun ouders. Met hen worden gesprekken gevoerd en hulp geboden. 

De gemeente intensiveert de inzet de BOA’s in de avonduren waarbij zij extra alert zijn op overlastgevende jeugd. Ook worden tussen 16.00 en 23.00 uur stewards ingezet voor toezicht, signalering en contact met jeugdigen. Dit doen zij op de bekende hotspots, waaronder het winkelgebied in Bennebroek en de Bloemendaalseweg in Bloemendaal. De jongerenwerkers zijn ingeschakeld en betrokken. Bij al deze acties wordt nauw samengewerkt met de politie en de regionale collega’s. Het streven is om deze problemen zo snel en adequaat mogelijk aan te pakken.

Foto: gemeentehuis Bloemendaal (archieffoto).