‘Geen weg door deze prachtige polders’

Zondag 4 maart organiseert ‘Behoud de Polders’ een excursie naar de Weerlaner- en Oosteinderpolder. Tijdens de wandeling vertelt natuurfotograaf Mario Penaat over de unieke flora en fauna van de Weerlaner- en Oosteinderpolder (De Polders). Ton van de Reep zal vertellen over de waardevolle cultuurhistorische betekenis van het gebied door de eeuwen heen.

De Weerlaner- en Oosteinderpolder zijn volop in het nieuws. Gedeputeerde Staten van de provincies Noord- en Zuid-Holland hebben gekozen voor een voorlopig voorkeursalternatief Duinpolderweg, dwars door de Weerlanerpolder. De gemeente Hillegom en Holland Rijnland daarentegen hebben in hun zienswijze hun voorkeur uitgesproken voor een Duinpolderweg dwars door de Oosteinderpolder. De fracties van Bloeiend Hillegom, GroenLinks Hillegom en de PvdA Hillegom zijn tegen een Duinpolderweg door de polders. PvdA was afwezig, maar liet een verklaring voorlezen; de beide andere partijen stemden tegen de gemeentelijke zienswijze tijdens de extra Hillegomse raadsvergadering op 15 februari.

GroenLinks en Bloeiend Hillegom hebben bij de provincies een gezamenlijke eigen zienswijze ingediend. De excursie is bedoeld om de deelnemers te informeren waarom Behoud de Polders meent dat er geen provinciale weg aangelegd moet worden dwars door deze prachtige polders.

De excursie begint om 13.15 uur bij Scouting Tjarda, Oude Weerlaan 63, Hillegom en duurt ongeveer 2 uur.

De deelname is gratis. Bij voorkeur vooraf aanmelden bij Ton van de Reep, secretaris Behoud de Polders, 023 5842854 of  tonvandereep@outlook.com

 

Foto: De Oosteinderpolder