Gedoe met lapje grond Reggelaan

De altijd zo rustige omgeving van de Reggelaan is al enige tijd het decor van strijd tussen de bewoners. Het leegstaande oude schooltje, ‘Het Meerelnest’, en het omringende lapje grond vormen de aanleiding. Het beleid van de gemeente is om burgers te raadplegen als er zich ontwikkelingen voordoen in hun omgeving. Zo geschiedde. De voorkeur ging uit naar het behoud van het groen. Een doorkijk naar het achtergelegen Ipenrode en het behouden van groen in de wijk zijn de argumenten. De direct aanwonenden denken daar heel anders over. Zij willen grond kopen van de gemeente.
Het proces is zeker niet vlekkeloos verlopen. De voormalige wethouder verzuimde spelregels op te stellen. Tijdens bijeenkomsten werd er zonder kennisgeving vooraf gestemd. “Als wij dat hadden geweten, waren er wel meer mensen op afgekomen”, zei een inspreekster. Volgens haar worden de idealen van de gemeente, om alles groen te houden, overboord gegooid. Aanvankelijk wilde de gemeente twee huizen toestaan. Na weerstand uit de buurt werd dit één bungalow met daarnaast gemeentelijk groen. Toch wisten de direct-belanghebbenden de politiek te overtuigen dat het overblijvende groen aan hen verkocht moest worden. VVD en CDA waren hier voor. D66 nam aanvankelijk een middenpositie in maar schaarde zich tijdens de behandeling in de commissie ruimte van 13 oktober achter de verkoop van groen. Volgens Yvette Schul (D66) was de wens van de meerderheid van de bewoners doorslaggevend. Ook vroeg zij de wethouder met de opbrengst elders het groen te versterken.
Het college stelde de raad voor één woning met behoud van het groen. Dat groen blijft dan eigendom van de gemeente. Een meerderheid in de raad wil echter de bouw van één bungalow toestaan en de resterende grond verkopen aan de heren Van Riessen en Sporrel. Wethouder Nieuwland gaf aan deze wens te respecteren. Bij Maas (PvdA) viel dit verkeerd. “Nooit eerder heb ik een wethouder zo snel op zijn rug zien liggen. U zou uw eigen voorstel moeten verdedigen”, beet hij de wethouder toe. De achtertuinen grenzen aan water. De gemeente is hier niet de eigenaar. Als de eigenaar het toestaat mogen er bootjes liggen. Het gedoe met geld is een aspect dat veelvuldig is genoemd. Voor twee huizen zou de gemeente aanvankelijk 7 ton ontvangen. Met één huis en de verkoop van groen wordt dat bedrag niet gehaald. Meer dan 6 ton zit er niet in. De gemeente kocht intussen wel voor 12.000 euro de oevers van eigenaar Waternet. Voorlopig wonen er tot medio 2018 asielzoekers in het schooltje. De directe buren lijken de strijd te hebben gewonnen.
Eric van Westerloo