Feestelijke avond in de Overstap met wethouder Kuipers en raadslid Brouwers

Het was een drukte van belang in de ontvangstruimte van de Overstap, woongroep van Philadelphia Zorg, maandag 12 maart.

Binnen was iedereen klaar om een feestelijke avond te beginnen.  Geleid door de aankondigingen van een van de Overstappers was direct duidelijk wat er ging gebeuren, om te beginnen was er een hartelijk welkomstwoord van locatiemanager Marjan Munniksma.

De bewoners van de Overstap willen graag participeren in de buurt om hen heen en zo werd het idee voor vrijwilligerswerk in de buitenlucht, in dit geval de Belvedère op het Landgoed Leyduin, geboren. Vijf bewoners van de Overstap zijn ‘boswerkers’ geworden en helpen onder leiding van vrijwilliger Goos Brandsma en boswachter Bob Perquin om het Landschap Noord-Holland mee om Leyduin voor wandelaars en ander publiek mooi en toegankelijk te houden.

Zo heeft het Landschap vijf vrijwilligers erbij en kunnen de bewoners van de Overstap een maatschappelijke bijdrage leveren. Raadslid Joan Brouwers had maar een half woord nodig om wethouder Christa Kuipers mee te krijgen om de Overstappers toe te speken en toe te zien op de uitreiking en ondertekening van de certificaten geleid door boswachter Bob Perquin.

Daarna wachten een kopje koffie met heerlijke traktatie en last but not least het gezamenlijk zingen van het Belvédère lied onder leiding van Ad Reuijl, dirigent en organist van de Petrakerk die een aantal leden heeft woonachtig in de Overstap. Het was een mooie avond waarbij iedereen meedeed.

Foto: Christa Kuipers, VVD raadslid Joan Brouwers, vrijwilliger van de Overstap, boswachter Bob Perquin.