Expertise bij nieuwe burgemeester Nienhuis

Niets dan hartelijkheid en lovende woorden werden op woensdag 17 januari over de kersverse burgemeester Astrid Nienhuis uitgestrooid. Commissaris van de Koning, Johan Remkes, gaf haar het advies mee: “blijf jezelf”. Hij feliciteerde Heemstede met de gemaakte keuze. Sinds 1993 staat er een vrouw aan het roer van de gemeente. Bij Koninklijk besluit is Nienhuis op 29 november 2017 benoemd door de Koning en is sinds 7 januari 2018 officieel in dienst. Remkes doelde op het Havenlab toen hij stelde dat Nienhuis in een gemeente gaat werken waar zaak wordt gemaakt van burgerparticipatie. “Burgerparticipatie is aan Nienhuis wel toevertrouwd”, zei Remkes.

Met het ondertekenen van een document werd Astrid Nienhuis officieel de nieuwe burgemeester van Heemstede. Annelies van der Have (HBB) schetste, in haar hoedanigheid als voorzitter van de selectiecommissie, hoe het traject was verlopen. Van de 34 sollicitanten, eerlijk verdeeld over mannen en vrouwen, maakte Remkes een eerste schifting. Met een aantal kandidaten zijn vervolgens gesprekken gevoerd. Het loslaten van het oude was even wennen voor de commissie. Wat heeft Heemstede nodig en op wie kun je trots zijn?

Burgemeester Wienen van Haarlem sprak namens de collega’s uit de regio. In andere gemeenten wil het nog wel eens onrustig zijn. Heemstede is volgens hem een oase van rust. Hij kijkt uit naar de samenwerking in de veiligheidsregio. Met haar ervaring als advocaat, officier van justitie, gemeenteraadslid in Velsen en burgemeester van Landsmeer is haar expertise een welkome aanvulling. Alle fracties in de raad namen om beurten het woord. Zij heetten Nienhuis welkom, zegden haar alle steun toe en zien uit naar de samenwerking. Nadat locoburgemeester Christa Kuiper Astrid Nienhuis de ambtsketen had omgehangen zat daar opeens de nieuwe eerste burger van Heemstede achter de tafel. In haar eerste toespraak voor de honderden aanwezigen, waaronder haar twee zonen, familie, 80 genodigden en betrokken burgers, dankte ze de commissie aan wie zij uiteindelijk de voordracht te danken had. Met liefde en respect sprak zij over haar twee zonen die steeds weer met hun moeder moesten meeverhuizen. Steeds een nieuwe school zoeken, vrienden loslaten op een ander sportvereniging gaan en een nieuw huis. “Ik heb al veel beleidsstukken stukken gelezen, maar dat is papier, nu ga ik de praktijk ervaren en daar kijk ik naar uit.” Ze deed een oproep aan de jongeren om zich te laten horen en zien. “Laat via een vlog of anderszins weten wat je als jonge Heemstedenaar wilt. Zij dankte Marianne Heeremans voor haar steun en de toezegging dat zij altijd een beroep op haar kon doen. De komende tijd gaat Astrid Nienhuis zich inleven in alle aspecten van de Heemsteedse samenleving, cultuur, sport, verenigingen, ouderen, de organisatie en de politiek. Afgaande op alle mooie en treffende woorden op deze avond lijkt Heemstede een juiste keuze te hebben gemaakt. Wij van de Heemsteder wensen haar een prachtige ambtsperiode toe in onze heerlijkheid.

Eric van Westerloo

Bij de foto: de nieuwe burgemeester geflankeerd door haar zonen.