Ervaringen van een vrijwilligster vluchtelingenopvang en een statushouder

Op zondag 6 maart, aanvang 10.30 uur, is er een gezamenlijke dienst van de Kleine vrijzinnige Kerken in Kennemerland. Binnen dit verband werken samen: de Kapel in Bloemendaal, de Nieuwe Kring in Aerdenhout, de Doopsgezinden en de Remonstranten. Centraal staat het vluchtelingenthema en de vraag of mensen door andermans ogen kunnen leren zien. Het wordt toegelicht aan de hand van het bijbelse verhaal over Ruth. Een vrijwilligster bij de vluchtelingenopvang in Haarlem en een statushouder vertellen over hun ervaringen. Voorgangers zijn Ds Antje van der Hoek (remonstranten) en ds Alle Hoekema (doopsgezinden). Gerrie Meijers bespeelt het orgel. Het kerkgebouw bevindt zich op de hoek Wilhelminastr./Pr. Hendrikstr. (ingang Pr. Hendrikstraat en Oranjekade 1) en is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.