Erkenning voor Strand Bloemendaal aan Zee

Bloemendaal – Op maandag 25 september hebben drie Nederlandse stranden de Groene StrandWimpel toegekend gekregen tijdens een feestelijke uitreiking. Strandvrijwilligers, gemeenten en ondernemers op het strand werkten samen om op genoemde stranden meer ruimte voor natuur te creëren. 

Bloemendaal aan Zee 

De gemeente Bloemendaal ontvangt voor het éérst de Groene Strand Wimpel en na veel inzet krijgen Camperduin en Heemskerk een welverdiende verlenging. Een belangrijke stap in de goede richting met het doel om meer stranden in Nederland te vergroenen. In heel Nederland ontvangen maar liefst elf groene stranden de Groene Strand Wimpel. Stranden die deze erkenning krijgen kunnen aantonen dat de natuurwaarden op het strand erkend worden, dat afspraken over beheer en gebruik deze waarden respecteren, dat een actieve, betrokken gemeente zich er structureel voor inzet en dat mensen er weer van kunnen genieten. 

Natuur en natuurbeleving 

Stranden dragen bij aan de biodiversiteit in Nederland. In het vloedmerk leven unieke plant- en diersoorten en vinden veel soorten broedvogels een plek om te broeden. Ook dragen deze planten bij aan het ontstaan van nieuwe duinen op het strand. Het Groene Strand wil daarom de natuur en natuurbeleving weer haar plek teruggeven op het strand. Door middel van educatie en activiteiten wordt het publiek betrokken. Ook dragen maatschappelijke organisaties een steentje bij met georganiseerde schoonmaakacties. 

Het Groene Strand
Het Groene Strand is een samenwerking tussen LandschappenNL, Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie, Stichting ANEMOON en Vogelbescherming Nederland om de natuur en natuurbeleving terug te brengen op de Nederlandse stranden. Het Groene Strand is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Foto: Wethouders Ani Zalinyan (Heemskerk), Nico Heijink (Bloemendaal) en Marco Wiesenhanh (Bergen). Foto: Mathilde Lawalata.