Erkenning voor Heemsteedse mantelzorgers

Overal waar je de Teisterband tegenkomt worden mensen vrolijk van hun muziek. Ook zaterdagmiddag 23 januari toen mantelzorgers uitgenodigd waren in de Burgerzaal van het Raadhuis om een middag mee te maken, waarin de gemeente haar erkenning liet blijken voor hetgeen zij allemaal voor een ander doen. Wethouder Zorg en Welzijn, Christa Kuiper, verwelkomde vele Heemsteedse mantelzorgers, zij gaf aan wat die zorg en welzijn inhouden.  De taken die per 1 januari 2015 naar de gemeenten zijn gegaan. Niet alleen zijn er meer mensen die een aanspraak kunnen maken op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO, maar ook heeft een nieuwe Jeugdwet bepaald dat de gemeente de zorg heeft voor ondersteuning en begeleiding van jongeren. Ook als het over werk en inkomen gaat, heeft de nieuwe Participatiewet behoorlijke veranderingen te weeg gebracht.

In de Heemsteder van woensdag 27 januari het volledige verslag van Ton van den Brink.