‘Enkel vanuit de top besturen gepasseerd station’

De in IJmuiden woonachtige Ronald Weilers (1948) is de enige kandidaat namens de VVD voor het Hoogheemraadschap Rijnland wat betreft de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Zandvoort, Velsen (Driehuis, Santpoort Noord en Zuid en Velserbroek) en een van de twee kandidaten voor de Haarlemmermeer en Haarlem.

“Door de jaren heen heb ik mij altijd geïnteresseerd in de vele aspecten die met het gebruik en beheersing van het water te maken hebben. Als geïnteresseerd burger, maar ook omdat mijn bedrijf zich op de kernzone kustverdediging bevond (en nog bevindt), heb ik geparticipeerd in de Kustvisie 2050. Innovatieve projecten zoals de overslag dijk, het verankeren van dijken, het tegengaan van verzilting, projecten kustversterking zoals de zandmotoren, de versterking van de boulevards van Noordwijk en Katwijk en de versterking van de Hondsbossche Zeewering zijn door mij gevolgd”, aldus de in Amsterdam geboren Weilers.

De noodzakelijke uitgaven moeten wel in verhouding staan tot wat men wil bereiken, zo vindt Weilers.

Aspecten waar hij zich voor wil inzetten zijn:

1. Verzilting
2. De precaire balans tussen de (nog) noodzakelijkheden voor   de land- en tuinbouw en de kwaliteit van het oppervlakte water.
3. Wateropvang en opslag i.v.m. de drogere zomers
4. Uitfilteren van chemische substanties (medicijnen) en micro-plastics
5. Het uitdrogen van veendijken
6. Ondersteunen beleid Waterschap t.a.v. afname insectenpopulatie
7. Verharding op privé terrein
8. Innovaties t.a.v. de kustverdediging

“De burger laat zijn stem – en dus invloed – bij deze verkiezingen te vaak liggen. Met de veranderende klimatologische omstandigheden is het hoogst noodzakelijk dat het waterschap, zijn veelal onzichtbare werk, méér onder de aandacht van de bevolking / burger brengt en hen betrekt bij het vinden van goede ideeën en praktische oplossingen, om ieders voeten droog te houden.” De liberaal staat open voor het ‘out-off-the-box’ denken samen met inwoners, omdat zij het enkel vanuit de top besturen minder effectief en zelfs een gepasseerd station vinden, legt hij uit.

Op 20 maart zijn de verkiezingen voor het Waterschap en die voor nieuwe Provinciale Statenleden.