Eenvoudiger (goedkoper) model Hellingbaan Cruquiusbrug onbespreekbaar

In commissie ruimte van 18 januari sprak een aantal raadsleden hun ongenoegen uit over de opstelling van de Provincie, meer specifiek, gedeputeerde mevrouw Post. De provincie gaat de Cruquiusbrug aan de Cruquiusweg op de grens van Heemstede, verbreden en wil gelijktijdig een nieuwe hellingbaan voor fietsers en voetgangers aanleggen. Dit maakt onderdeel uit van een fiets- en wandelroute. De provincie wil dat gemeente Heemstede de baan betaalt. Voor 133.000 euro komt er dan een geheel nieuwe hellingbaan. Uit de beantwoording van vragen over dit onderwerp door wethouder Heleen Hooij bleek dat haar partijgenoot Mevrouw Elisabeth Post (VVD) op geen enkele wijze wilde bewegen. “Dit is het plan en zo gaat het worden en Heemstede moet betalen.” Een iets smallere, andere of eenvoudiger uitvoering is onbespreekbaar.
Het meefinancieren door de provincie is ook onbespreekbaar. Volgens de wethouder is haar door Post te verstaan gegeven dat zij niet opnieuw over dit onderwerp in discussie wil. Deze gedeputeerde komt met regelmaat in aanvaring met gemeenten. Ook wat betreft het dossier Duinpolderweg. Een project waarin Post zich heeft vastgebeten. Het gevolg: grote weerstand van verschillende gemeenten. Tijdens de vergadering kwam Cees Leenders (VVD) met het idee niet aan twee kanten maar aan één kant een hellingbaan aan te leggen. Dit zou de kosten kunnen halveren. Een meerderheid van de commissie vond dat dit wel onderzocht kon worden. Gezien de houding van de gedeputeerde is de kans van slagen klein. Wethouder Hooij gaat in haar volgende bezoek aan het provinciehuis de kwestie opnieuw aankaarten, ondanks de onwil bij de provincie. Het onderwerp staat voor 28 januari wederom op de raadsagenda.