Wat doet de politiek voor de ouderen?

Op woensdag 7 maart was een middag ingeruimd om de verschillende politieke partijen in Heemstede hun mening te laten geven over wat zij voor hebben met oudere inwoners. Elke partij kreeg 5 minuten spreektijd om kort en bondig het beleid dat zij voorstaan te laten klinken. Burgemeester Nienhuis opende de middag met de constatering dat ouderen trouwe stemmers zijn. Zij vroeg de senioren nadrukkelijk om het niet te laten bij een stem op 21 maart maar ook daarna hun stem te laten horen.

Annelies van der Have (HBB) trapte af. Zij wil behouden wat er nu is. Meer aandacht voor sport en bewegen voor ouderen. Stimuleer dat de buurtgenoten elkaar waar mogelijk helpen. HBB wil de eigen bijdrage verminderen en liever nog helemaal afschaffen.

Sebastiaan Nieuwland (D66) maakte van de mogelijkheid gebruik om zijn partijprogramma toe te lichten op speerpunten. Duurzaamheid, daadkracht, leefbaarheid, betrokkenheid en samenwerken in de regio.

Het CDA, bij monde van Arianne de Wit, vraagt om sociale betrokkenheid, zelfredzaamheid van ouderen, de mantelzorgers ook eens rust gunnen en volle aandacht voor dementie. Zij wil raadsleden zien die een wijk gaan adopteren, om zo meer signalen op te vangen uit de samenleving.

Eric de Zeeuw van GroenLinks zoekt het in meer samenwerking tussen artsen, de verschillende therapeuten en het zorgloket. Hij ziet graag meer buurtsupermarkten, zodat ouderen in hun wijk boodschappen kunnen doen. Ook hij wil af van de eigen bijdrage. Subsidie voor duurzaam wonen, behoudt van het zwembad en een fonds voor buurtactiviteiten zijn ook belangrijk.

Heleen Hooij (VVD) legde de nadruk op de problemen rond het verkeer. Het staat teveel stil dus nu aan de slag om het op te lossen, vindt zij. Zij wil de zorg die er nu is behouden en een ruimhartig financieel beleid voeren. Samen wonen, samen leven is haar motto.

Sjaak Struijf (PvdA) kwam met een heel persoonlijk verhaal. Toen zijn ouders niet meer zelfstandig konden functioneren meldde hij zich bij het loket. Zijn ervaring was dat het loket geen pasklare oplossingen kon bieden. Een wirwar van regelingen en mogelijkheden maakte het moeilijk. Koester de mantelzorgers en zorg dat het systeem zo wordt ingericht dat op alle hulpvragen passende antwoorden komen, besloot hij zijn inbreng.

Eric van Westerloo.

Foto: Ton van den Brink.